Näringsliv i akut ekonomisk kris

Åtgärdsmotion MOT 11/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionärerna föreslår att landskapsregeringen omedelbart återkommer med riktade stödåtgärder till näringslivet via en tilläggsbudget.


Åtgärder