Åtgärdsmotion 12/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 12/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2020-06-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Åland behöver fler artrika vägar

 

 

Motivering

Den biologiska mångfalden är viktig för vår överlevnad, inte minst för våra pollinerare: bin, humlor och fjärilar. Ålands säregna natur med sin unika flora och fauna har potential att locka fler besökare och höja vår attraktionskraft generellt. Blommande vägrenar är en mycket billig destinationsmarknadsföring för en grön ö i ett blått hav som sparar pengar och lockar turister. Våra närregioner får fler och fler artrika vägar, detta började på Gotland redan i mitten av 80-talet och denna kunskap ligger nu till grund för de skötselråd Svenska Trafikverket följer idag. Att skapa artrika vägar bygger på en vilja att förbättra den biologiska mångfalden och höja attraktionskraften längs våra vägar i stark symbios med trafiksäkerheten.

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att uppgöra skötselplaner av vägrenar för att öka attraktionskraften och den biologiska mångfalden.

 

 

 

Mariehamn den 25 juni 2020

 

 

John Holmberg

 

Ingrid Zetterman

 

 

Rainer Juslin

 

 

Simon Påvals

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Pernilla Söderlund