Åtgärdsmotion 12/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 12/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-05-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förbättra tillgängligheten till Snäckö färjfäste

 

 

Motivering

En bortsprängning av den grynna som idag försvårar tvärgående linjens in- och utfart till Snäckö färjfäste skulle ge många fördelar.

 

- Tryggare och säkrare passage för såväl passagerare som tonnage

 

- Minskad risk för inställda turer vid svåra väderförhållanden

 

- Snabbare navigering in och ut ur hamn

 

- Lägre bunkeråtgång vilket ger minskad miljöpåverkan och budgetslitage

 

En mer tillgänglig hamn på Snäckö skulle även ge motiv till att uppgradera färjfästet för att möjliggöra framtida trafiklösningar inom skärgårdstrafiken i syfte att förbättra ruttäthet och driftskostnader.

Kostnadsberäkningar och undersökningar för att ta bort grynnan utanför Snäckö är gjorda sedan tidigare. Det bör därför vara relativt enkelt att under budgetarbetet precisera aktuella kostnader för projektet. En mer tillgänglig hamn på Snäckö skulle ge stora möjligheter i arbetet med att utveckla framtidens skärgårdstrafik.

 

 

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att lägga in bortsprängning av grynnan utanför Snäckö färjfäste på Kumlinge som ett projekt i budget 2023

 

 

Mariehamn den 3 maj 2022

 

 

John Holmberg