Förbättra tillgängligheten till Snäckö färjfäste

Åtgärdsmotion MOT 12/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionären uppmanar landskapsregeringen att lägga in bortsprängning av grynnan utanför Snäckö färjfäste på Kumlinge som ett projekt i budget 2023.


Åtgärder

 • 2022-05-03

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: John Holmberg

  Dokument

 • 2022-05-09

  För kännedom

  Läs protokollet

 • 2022-05-16

  RemissdebattUtskottsarbete

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Finans- och näringsutskottet

 • 2022-05-18

  Remissdebatt

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Finans- och näringsutskottet

 • 2022-05-18

  Remitterat

  Till: Finans- och näringsutskottet

 • 2023-10-31

  SlutbehandlatBeslut

  Förföll på grund av nyval