Åtgärdsmotion 14/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 14/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2020-09-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Regelverk för deltagande i utskott

 

 

Den pågående pandemin har än så länge inte fört så mycket gott med sig, men en sak lärde sig näringslivet snabbt; att ersätta resor med digitala möten.

 

Även förvaltningen och lagtinget anammade snabbt alternativet med deltagande på distans eftersom det under pandemin blivit tydligt att distansarbete är både möjligt och ändamålsenligt. Det är bra för miljön och med tanke på ekonomisk och social hållbarhet.

 

Även efter att den första osäkra fasen passerats så används deltagande på distans, även om detta inte regleras i lagtingets arbetsordning.

 

För närvarande tillåter talmanskonferensen deltagande på distans, men har delegerat till utskotten att fastställa regler för när och hur detta kan tillämpas. Detta har lett till att reglerna varierar mellan olika utskott. Systemet innebär att ordföranden i utskottet kan formulera reglerna så de försvårar deltagande för vissa medlemmar och förenklar deltagande för andra. Det föreligger alltså en uppenbar risk att reglerna kan fastsällas på ett sådant sätt att de medför diskriminering, godtycke eller rentav att reglerna fastställs med politiska syften.    

 

Lagtinget och förvaltningen bör vara föregångare när det gäller distansarbetet med tanke på alla de utmaningar vi har när det gäller miljö och klimat.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar talmanskonferensen att skyndsamt ändra regelverket, alternativt arbetsordningen, på ett sätt som garanterar en generell och likvärdig möjlighet till deltagande på distans i alla utskott och för samtliga utskottsmedlemmar med tanke på ekonomisk och social hållbarhet samt fördelar ur miljösynpunkt.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 25 september 2020

 

 

 

Stephan Toivonen