Åtgärdsmotion 16/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 16/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2014-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Gör Posten Åland Ab till ett folkaktiebolag

 

Posten på Åland ombildades till aktiebolag 2009. Det var ett steg i rätt riktning för att minska samhällsägd affärsverksamhet med monopol. Följande naturliga steg är en utförsäljning av landskapets aktieinnehav i Posten Åland Ab till allmänheten. En utförsäljning av statliga bolag har redan skett i andra länder, vilket resulterat i en gynnsam utveckling av bolagen.

Posten Åland Ab verkar i en dynamisk bransch med goda framtidsutsikter och kan mycket väl bli Ålands nästa folkaktiebolag.

 

Samhället skall inte äga och driva kommersiella bolag, utan skapa förutsättningar för ett väl fungerande näringsliv. Rollfördelningen är viktig i ett demokratiskt samhälle med fria marknadskrafter. I dag konkurrerar landskapsägda Posten med privata aktörer, vilket inte är samhällets uppgift.

 

I en tid då underskottet i landskapets budget lappas och lagas med hjälp av Paf-medel är det extra viktigt att genomföra försäljningar som kan förbättra landskapets ekonomi, samtidigt som försäljningen medför ett mervärde för det avyttrade företaget i fråga.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utreda och förbereda en utförsäljning av landskapets aktieinnehav i Posten Åland Ab till allmänheten.

 

 

 

Mariehamn den 17 mars 2014

 

 

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund

 

 

Axel Jonsson