Gör Posten Åland Ab till ett folkaktiebolag

Åtgärdsmotion MOT 16/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: posten, post, posten åland, aktiebolag, folkaktiebolag, aktieinnehav


Åtgärder

 • 2014-03-17

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Anders Eriksson

  Mot 16/2013-2014

  Dokument

 • 2014-03-19

  För kännedom

  Läs protokollet

 • 2014-04-07

  RemissdebattUtskottsarbete

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Finans- och näringsutskottet

  Avförd

 • 2014-04-14

  Remissdebatt

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Finans- och näringsutskottet

  Avförd

 • 2014-04-16

  Remissdebatt

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Finans- och näringsutskottet

  Avförd

 • 2014-04-23

  Remissdebatt

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Finans- och näringsutskottet

  Avförd

 • 2014-04-28

  Remissdebatt

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Finans- och näringsutskottet

  Avförd

 • 2014-04-30

  Remissdebatt

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Finans- och näringsutskottet

  Avförd

 • 2014-05-26

  Remissdebatt

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Finans- och näringsutskottet

 • 2015-10-30

  Förföll p.g.a. nyvalBeslut

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser