Åtgärdsmotion 2/2018-2019

Tillhör ärendet: Bomarsundsbron öppningsbar
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr  2/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Mikael Lindholm m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Bomarsundsbron öppningsbar

 

 

Landskapsregeringen planerar att färdigställa anbudshandlingarna för att byta ut Bomarsundsbron mot en motsvarande bågbro. Det som behövs är att den nya bron görs öppningsbar vilket skulle möjliggöra att den fasta förbindelse över sundet mellan Prästö och Töftö kunde byggas till en betydligt lägre kostnad än om frihöjden ska anpassas för farleden som går genom nämnda sund.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att i anbudshandlingarna ange att Bomarsundsbron ska göras öppningsbar.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Lindholm

 

Veronica Thörnroos