Bomarsundsbron öppningsbar

Åtgärdsmotion MOT 2/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionärerna ger landskapsregeringen i uppdrag att i anbudshandlingarna ange att Bomarsundsbron ska göras öppningsbar


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Trafik