Åtgärdsmotion 2/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 2/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2019-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stöd till åländska småföretagare

 

 

Motivering

 

Covid-19 är en hälsorisk och riskgrupper samt äldre ska skyddas och sjukvården rustas och förberedas. Men pandemin har också enorma ekonomiska konsekvenser. Speciellt de små företagen inom servicesektorn har det mycket svårt. Det är ofta likviditeten som är problemet, det finns inga lager och ofta ingen stor buffert. 

I Finland allokeras medel till kommunerna för direkt hjälp till företagare för fasta kostnader såsom hyror. Det är svårt för en småföretagare att betala lokalhyra när hela omsättningen utraderats i princip över en natt.

 

I Finland har arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet berett finansieringsmodellen gemensamt. För närvarande utarbetas detaljer och stödet omfattar 2000 euro. En förutsättning för stödet är att företagsverksamheten har varit lönsam innan den avbröts. Stödprogrammet är tidsbegränsat och i kraft i sex månader. Riksregeringen har avsatt 100 miljoner för ändamålet. 

 

Landskapsregeringen bör göra motsvarande. Det aktuella lånet inklusive likviditetsstödet visar sig antagligen inte vara intressant för våra småföretagare. Situationen är allvarlig. Det finns en oro att skuldsätta sig till förhållandevis hög ränta när tiderna är osäkra. På Åland finns ungefär 2600 företag av vilka 2300, 86 %, har 0-4 anställda. De är en avgörande del i det ekonomiska kretsloppet. I tilläggsbudgeten som antogs nyligen, finns 4 miljoner att disponera för ännu inte definierade behov. Använd en del av det.

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att vidga åtgärderna för småföretagarna med anledning av coronakrisen och ge direkta, temporära stöd för företagens fasta kostnader.

 

 

 

Mariehamn den 16 april 2020

 

 

Katrin Sjögren