Åtgärdsmotion 2/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 2/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2020-12-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga

 

 

Motivering

Skottland antog nyligen som första land i världen lagstiftning som ska göra menstruationsskydd lätt tillgängliga och kostnadsfria för dem som behöver det. Man riktar sig särskilt till unga kvinnor och till kvinnor som på grund av låga inkomster, arbetslöshet eller social utsatthet har svårt att få pengarna att räcka till för denna ofrånkomliga utgift.

Ansvaret ska ligga på utbildningsinrättningar, vårdinrättningar och kommuner att se till att menstruationsskydd med bibehållen värdighet och utan kostnad finns att tillgå, utan social stigmatisering.

För kvinnor är menstruationsskydd en kostnad man har under stora delar av sitt liv, som män inte har. De biologiska skillnaderna är ett faktum, men kostnaderna behöver inte vara det.

Vi uppmanar därför landskapsregeringen att utreda hur Åland snabbt och enkelt kan genomföra motsvarande reform för åländska flickor och kvinnor.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utreda och förverkligar kostnadsfria och tillgängliga menstruationsskydd för åländska flickor och kvinnor.

 

 

 

Mariehamn den 3 december 2020

 

 

Nina Fellman

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Camilla Gunell