Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga

Åtgärdsmotion MOT 2/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionärerna uppmanar landskapsregeringen att utreda och förverkligar kostnadsfria och tillgängliga menstruationsskydd för åländska flickor och kvinnor.


Åtgärder