Åtgärdsmotion 2/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 2/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2022-02-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Arrangera psykoterapiutbildning på Åland

 

Motivering

Den oerhörda bristen på svenskspråkiga psykoterapeuter i landet är skriande. Många människor står i kö för att få hjälp inom mentalvården och resurserna räcker inte till på långa vägar. Vad pandemin leder till för behov framöver kan man bara spekulera i, men inte lär behovet minska.

 

Mot bakgrund av det inleds en utbildning vid Helsingfors universitet i vår och även Åbo Akademi har planerat en psykoterapiutbildning att inledas våren 2022, men som nu förefaller osäker om den genomförs. Behover kommer att fortsättningsvis att vara stort också i Svenskfinland.

 

Psykoterapiutbildningen är en påbyggnadsutbildning som kan fogas till en rad examina. Läkare, sjukskötare, socionomer, magistrar i socialt arbete och flera andra yrkeskategorier med erfarenhet av att arbeta med människor kan avlägga psykoterapiexamen i ett examensblock på 76 studiepoäng.

 

Även på Åland är behovet av utbildad personal inom den psykiatriska vården stort nu och framöver. ÅHS har erbjudit sjukskötare inom psykiatrin kompetenshöjning i Sverige, men den modellen verkar inte vara särskilt lockande bland personalen. För personer i arbetslivet kan det vara till stor fördel om studierna kan göras på Åland.

 

För att säkra tillgången på utbildad personal och underlätta rekrytering inom den psykiatriska vården på Åland bör landskapsregeringen ge Högskolan på Åland i uppdrag att i samarbete med Finlands svenska psykoterapiförening, Åbo Akademi eller Helsingfors universitet erbjuda psykiatriutbildning (KBT) på Åland med förslagsvis 10-12 studieplatser. Examen ska kunna godkännas av Valvira.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att ge Högskolan på Åland i uppdrag att utbilda psykoterapeuter i samarbete med universitet i riket.

 

 

 

Mariehamn den 1 februari 2022

 

 

Camilla Gunell                                                                 Jessy Eckerman

 

                                                                                       Nina Fellman