Åtgärdsmotion 3/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 3/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Mikael Lindholm m.fl

2016-04-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förenkling av fiskerätt på landskapets fiskevatten

 

 

Landskapets fiskevatten är uppdelade på ett stort antal fiskekortsområden med olika bestämmelser om såväl nätmängd som fiskedagar. Samtidigt vet vi att fiskarkåren har stora problem med lönsamheten på grund  av predatorerna  säl  och  skarv. Detta har gjort att fisket som huvudsyssla nästintill försvunnit. För att ge befintliga och nya fiskare möjlighet att utveckla sin näring kunde en omstrukturering av fiskekortsområdena vara en del i ett större åtgärdsprogram. Med ett fiskekort för landskapets samtliga vattenområden skulle flexibiliteten för fiskarkåren öka då man kan planera fisket efter väder, säsong och fisktillgång utan att behöva lösa 18  fiskekort. Vi behöver fler fiskare på Åland och i dagsläget går utvecklingen i motsatt riktning.

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget ger landskapsregeringen/fastighetsverket i uppdrag att bilda ett fiskekortsområde för fiske på landskapets samtliga vattenområden.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 6 april 2016

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Harry Jansson

 

 

Runar Karlsson

 

 

Britt Lundberg

 

 

Roger Nordlund

Jörgen Pettersson

 

 

Veronica Thörnroos