Förenkling av fiskerätt på landskapets fiskevatten

Åtgärdsmotion MOT 3/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: åtgärdsmotion, fiskerätt, fiskevatten, fiskekortsområden, fiskedagar, fiskarkåren, fiskekortsområde, fiske


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser