Åtgärdsmotion 3/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 3/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2020-01-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Den åländska besöksnäringens överlevnad

 

 

Motivering

Pandemin slår hårt mot många åländska branscher. Besöksnäringen är en av de mest drabbade sektorerna vilket ger stora negativa effekter för hela samhället. 2020 blev ett förlorat intäktsår och nu kan vi konstatera att även vårsäsongen 2021 går förlorad för majoriteten av våra turistföretag. Redan under pandemins inledningsfas stod det klart att situationen för företag inom besöksnäringen blir akut om pandemins påverkan omöjliggör normala verksamhetsförutsättningar från och med 2021. Nu står destinationen Åland inför ett läge där en stor del av våra turistföretagare saknar andra alternativ än avveckling eller konkurs av sina företag. Turistdestinationen Åland har definitivt goda tillväxtförutsättningar att efter pandemin bli ett populärt resmål för den växande närturismen. Det förutsätter givetvis att våra turistföretag ekonomisk överlever pandemin och att en plan B förverkligas.

Med tanke på besöksnäringens betydelse för bl.a. den åländska arbetsmarknaden och attraktionskraften bör i lagtinget hållas en allmän debatt kring besöksnäringens överlevnadsvillkor. Det ger samtliga lagtingspartier möjligheter att på konstruktivt sätt komma med input och åtgärdsförslag till hur turismen ges möjligheter till att hantera pandemins påverkan på efterfrågan och ekonomin. Finans- och näringsutskottet bör sedan i skyndsam ordning analysera debattens åtgärdsförslag och via ett betänkande leverera en bred politisk åtgärdsplan till landskapsregeringen.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar talmanskonferensen att i skyndsam ordning anordna en debatt enligt lagtingsordningens 38 § gällande den åländska besöksnäringens överlevnad.

 

 

Mariehamn den 18 januari 2021

 

 

John Holmberg                                                                Katrin Sjögren

 

 

Rainer Juslin                                                                   Simon Påvals

 

 

Pernilla Söderlund                                                           Ingrid Zetterman