Den åländska besöksnäringens överlevnad

Åtgärdsmotion MOT 3/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionärerna uppmanar talmanskonferensen att i skyndsam ordning anordna en debatt enligt lagtingsordningens 38 § gällande den åländska besöksnäringens överlevnad.


Åtgärder