Åtgärdsmotion 3/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 3/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2023-02-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjda inkomstgränser i barnomsorgen

 

 

Motivering

I riket höjs genom en lagändring inkomstgränserna för barnomsorgen från den 1.3 2023. Det innebär att ganska många barnfamiljer får en lägre eller ingen avgift. Man inför också en förenkling som innebär att avgiften inte behöver fastställas årligen, utan bara om väsentliga förändringar skett inom familjen. Det sparar mycket tid och byråkrati.

 

Som exempel är inkomstgränsen för att få nedsatt avgift i Mariehamn bruttoinkomster om 1334,95 euro, om familjen består av 2 personer. På fastlandet är den gränsen 4136 euro, vilket då ger en barnomsorgsavgift på 28 euro i månaden. Det är en stor skillnad till de åländska barnfamiljernas nackdel.

 

I Mariehamn betalar en familj på två personer maxavgiften på om man har bruttoinkomster om 3161 euro.

 

I riket kompenseras kommunernas lägre intäkter från barnomsorgsavgifterna med högre statsandelar, vilket vore rimligt också på Åland.

 

Det är däremot inte rimligt att åländska barnfamiljer ska ha en så mycket dyrare barnomsorg i förhållande till riket. Om Åland som samhälle halkar efter vad gäller barnfamiljers situation minskar det vårt samhälles attraktionskraft, och försätter åländska familjer med små inkomster i en mer utsatt situation.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att landskapsregeringen inleder en process för att genom en lagändring justera inkomstgränserna inom barnomsorgen samt ändra kravet på att avgifterna ska fastställas årligen.

 

 

 

Mariehamn den 2 februari 2023

 

 

Nina Fellman

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Camilla Gunell