Höjda inkomstgränser i barnomsorgen

Åtgärdsmotion MOT 3/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionärerna föreslår att landskapsregeringen inleder en process för att genom en lagändring justera inkomstgränserna inom barnomsorgen samt ändra kravet på att avgifterna ska fastställas årligen.


Åtgärder