Åtgärdsmotion 3/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 3/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Christian Wikström m.fl.

2024-04-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapet bör överta institutionsvården och bygga boende för demensvård

 

 

Motivering

Institutionsvården på Åland ligger idag under kommunernas ansvar och det är således upp till varje enskild kommun att ordna platser åt sina invånare som de finner bäst. Nuvarande struktur är allt annat än optimal då demensvården behöver samlas i ett kompetenscentra och institutionsvården överskrida kommungränserna. Idag finns institutionsvård vid Oasen och Trobergshemmet på Åland och behovet av effektiviserade serviceboenden, ESB, ökar parallellt med behovet av institutionsboenden. Vi blir helt enkelt allt äldre och behöver förändra våra strukturer för att hantera den uppkomna situationen.

 

De åländska kommunerna har olika problem till följd av att befolkningen blir allt äldre och de tar sig uttryck på olika vis. Mariehamn har en stor inflyttning, från övriga åländska kommuner, av äldre människor som vill befinna sig i närhet av service vilket innebär att Mariehamn är nödgad att de facto bygga ut äldrevården för hela Åland och inte enbart Mariehamn. Det råder vidare platsbrist i Mariehamn för denna typ av byggnader medan det på landsbygden finns gott om plats i lämpligare miljöer. Mariehamn och Jomala håller som bäst på att utreda möjligheterna att bygga ut äldrevården och det vore bra för Åland om fokus för kommunerna låg på mindre vårdtunga klienter medan landskapet fokuserar på de med högst vårdtyngd. 

Åland som helhet skulle gynnas av att institutionsvården förverkligades på landsbygden i en lugn omgivning där platsbrist inte är en utmaning.

 

Åland behöver skapa en vårdinrättning som:

1.       ökar attraktionskraften för kompetent vårdpersonal där de får arbeta med sin specialistkunskap istället för byråkrati.

2.       Har en närhet till en lugn och trygg utomhusmiljö.

3.       Hanterar hela Ålands behov av specialiserad äldrevård då det är suboptimalt att kommunerna gör detta på egen hand.

 

Summa summarum är nuvarande ansvarsfördelning, där kommunerna är ansvariga, suboptimal och en bättre planerad äldrevård för de med högst vårdtyngd skulle gynna Ålands ekonomi och även servicen de äldre erhåller, framförallt inom demensvården.

 

 

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att vidta behövliga lagstiftningsåtgärder för att flytta ansvaret för institutionsvården från kommunernas regi till landskapets regi samt att parallellt med denna process uppdra fastighetsverket att planera för ett helåländskt institutionsboende på den åländska landsbygden.

 

 

Mariehamn den 8 april 2024

 

 

Christian Wikström

 

 

Andreas Kanborg

 

 

Marcus Måtar

 

 

Stellan Egeland

 

 

Johan Lindström