Landskapet bör överta institutionsvården och bygga boende för demensvård

Åtgärdsmotion MOT 3/2023-2024 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Motionärerna uppmanarlandskapsregeringen att vidta behövliga lagstiftningsåtgärder för att flytta ansvaret för institutionsvården från kommunernas regi till landskapets regi samt att parallellt med denna pro-cess uppdra fastighetsverket att planera för ett helåländskt institutionsboende på den åländska landsbygden.


Åtgärder