Åtgärdsmotion 4/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr  4/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2018-03-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålands landsbaserade turism 2030 – En vision i ljuset av det åländska skatteundantaget.

 

 

Den totala turismens (inklusive sjöturismen) andel av Ålands BNP uppskattades till 19,9% av Ålands BNP (ÅSUB 2013).

Landturismens andel av Ålands BNP uppskattades 2013 till ca 4,1% (ÅSUB).

Totalt beräknades turisternas landskonsumtion på Åland uppgå till 91,3 miljoner euro år 2013 (ÅSUB).

Antalet inresande till Åland ökade med 50% från 1997 till 2007;

från 1 450 000 till 2 174 000.

Fram till 2017 minskade sedan antalet inresande med 4%; från 2 174 000 till 2 086 000. Trots detta var antalet inresande 44% fler än 1997; 2 086 000 mot 1 450 000.

Antalet övernattningar år 1997 var 569 000 dvs 0,39 övernattningar per inresande. År 2017 var antalet övernattningar 0,19 per inresande eller sammanlagt 416 000 övernattningar.

Trots att antalet inresande under tjugoårsperioden hade ökat med 44% (från 1 450 000 till 2 086 000) så minskade antalet övernattningar med 27%, från 569 000 till 416 000.

Landskapsregeringen borde därför låta utföra en strategisk marknadsundersökning för den landbaserade turismen på Åland vilken förutom att granska enskilda marknadsföringsåtgärder av Åland även granskar utbudet av olika varor och tjänster, prissättning och strukturen i branschen mot bakgrund av skatteundantaget. Målet skulle vara en strategisk plan för hur antalet inresande kunde ökas samtidigt som andelen övernattningar kunde ökas.

Den tentativa rubriken kunde vara: Ålands landbaserade turism 2030 – En vision i ljuset av skatteundantaget. 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att låta utföra en strategisk marknadsundersökning för den landbaserade turismen på Åland.

 

 

Mariehamn den 28 mars 2018

 

 

Stephan Toivonen