Ålands landbaserade turism 2030-En vision i ljuset av det åländska skatteundantaget

Åtgärdsmotion MOT 4/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: åtgärdsmotion, turism, skatteundantaget, landbaserad turism, marknadsundersökning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser