Åtgärdsmotion 4/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 4/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-03-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjt reseavdrag även på Åland

 

 

Motivering

Riksregeringen har höjt reseavdraget mellan hem och jobb för 2022 från 25 cent/km till 30 cent/km. Samtidigt höjs det maximala avdraget från 7000 € till 8400 €. Bränslepriserna har under lång tid  haft en stigande trend, något som kraftigt påverkar vardagsekonomin för alla de som är beroende av bil för resa mellan hem och jobb. Det är rimligt att även ålänningarna ges möjlighet till motsvarande avdragsmöjligheter och att landskapsregeringen bör möjliggöra detta för 2022.

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen i skyndsam ordning möjliggör ett utökat reseavdrag på Åland enligt samma nivåer som gäller i riket.

 

 

Mariehamn den 3 mars 2022

 

 

John Holmberg