Höjt reseavdrag även på Åland

Åtgärdsmotion MOT 4/2021-2022 (under behandling)  


Åtgärder