Åtgärdsmotion 5/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 5/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Rainer Juslin

2020-04-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändrat bedömningsförfarande i grundskolan

 

Med anledning av att statsrådet i princip stängt grundskolorna för att minimera smittspridningen av coronaviruset har uppfyllandet av läroplikten förskjutits i huvudsak från undervisning i klassrummet till distans- och fjärrundervisning. Skolorna stängdes den 18 mars och beslutet gäller tillsvidare till den 13 maj.

Skolan upplevs som en demokratisk organisation där känslan för rättvis och lika behandling av eleverna föresvävar allt arbete. Implementeringen av distansundervisningen i landskapet har varit något ojämn och hemmens förutsättningar att bistå skolan i undervisningen varierar stort utifrån olika aspekter. Bedömningen av studieprestationerna är en del av inlärningsprocessen. Bedömningen ska grunda sig på bedömningsgrunder som innehåller många parametrar. Enligt mitt förmenade är traditionell mätning av studieprestationer under rådande omständigheter som präglas av distans- eller fjärrundervisning inte relevant utan borde i brådskande ordning ersättas av verbala omdömen. Elever i avgående årskurser ska erhålla ett sifferbetyg i sedvanlig ordning i enlighet med fastställd läroplan för att säkerställa tillträde till fortsatta studier. I övrigt anser jag att landskapsregeringen bör överväga att i nuläget möjliggöra från läroplanen avvikande bedömningsförfarande. I vissa fall kan enklare bedömning rekommenderas genom att i betyget eller omdömet endast anteckna godkänd/icke godkänd vid respektive läroämne.

Hälsa i skolan-undersökningen visar att det finns många elever som upplever psykisk ohälsa i skolan vid sidan av att de även i övrigt befinner sig i en sårbar fas i mognadsutvecklingen. Den psykiska hälsan är inte ovidkommande. Det är av största vikt att landskapsregeringen i tid kommunicerar ut till skolorna att man avser tillåta att skolorna och lärarna avviker från tidigare bedömningsförfarande som en följd av att undervisningen under rådande förhållanden väsentligt har avvikit från av landskapsregeringen fastställd läroplan och av kommunernas nämnder antagna arbetsplaner.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att vidta åtgärder för att bedömningen i grundskolan för årskurserna 1-5 samt 7-8  möjliggör verbal bedömning framom sifferbetyg och att motsvarande åtgärd vidtas även för andra utbildningsinstitutioner i tillämpliga delar.

 

Mariehamn den 22 april 2020

 

 

Rainer Juslin