Ändrat bedömningsförfarande i grundskolan

Åtgärdsmotion MOT 5/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionären föreslår att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att vidta åtgärder för att bedömningen i grundskolan för årskurserna 1-5 samt 7-8 möjliggör verbal bedömning framom sifferbetyg och att motsvarande åtgärd vidtas även för andra utbildningsinstitutioner i tillämpliga delar


Åtgärder