Åtgärdsmotion 5/2021-2022

Tillhör ärendet: Mer pengar i plånboken
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr  5/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman

2022-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Mer pengar i plånboken

 

Vi har just nu rusande inflation och ett extremt osäkert konjunkturläge. Risken för stagflation är överhängande. Det kommer att kosta alla ålänningar, vi kommer helt enkelt att få mindre pengar kvar i plånboken. Nu behövs åtgärder för att motverka det.

     Åland kan inte i större utsträckning påverka vare sig konjunktur eller inflation vilket kan ses som en svaghet men de facto också är en fördel. Vi behöver nämligen inte vara rädda för att förvärra varken inflationen, räntelägen eller konjunkturen i stort. Det borde ge oss större handlingsutrymme än vad staterna har.

     Därför behöver vi omgående jobba för att flytta pengar in i ålänningarnas plånböcker och skapa arbeten. Det finns en rad åtgärder som man kan överväga;

- En stramare offentlig ekonomi i kombination med att förbättra systemen för att ta del av externa (exempelvis EU) medel skulle ge möjligheter till kommunala skattesänkningar, ett utökat reseavdrag och ett återinförande av arbets- och pensionsskatteavdrag med rejäl laddning för låg- och medelinkomsttagare

- Därtill kunde investeringarnas prioritering omändras till att satsa mer på underhåll och mindre nyproduktion. Det skulle betyda att vi skulle lägga mindre pengar på material, som ofta köps utifrån, och mer pengar på lokala arbetstimmar.

- Slutligen, oljeberoendet behöver fasas ut i en raskare takt. Återbetalningstiden för alternativa källor har kortats rejält med den nya prisnivån för fossila bränslen. Också denna åtgärd skapar arbetstillfällen.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att vidta erforderliga åtgärder för att stärka framförallt låg- och medelinkomsttagarnas betalningsförmåga.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2022

 

Ingrid Zetterman                   Katrin Sjögren

 

John Holmberg                    

 

Simon Påvals                       Pernilla Söderlund