Mer pengar i plånboken

Åtgärdsmotion MOT 5/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionärerna föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att vidta erforderliga åtgärder för att stärka framförallt låg- och medelinkomsttagarnas betalningsförmåga.


Åtgärder