Åtgärdsmotion 5/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr  5/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2023-04-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålands Radio och Tvs finansiering

 

 

Det nya system för betalning av mediaskatt tilldelar Ålands radio och Tvs verksamhet otillräckliga inkomster för att kunna hålla verksamheten på en nivå som är hållbar för att producera public service radio för ålänningarna. Diskussionen kring radions ekonomi har pågått en längre tid och det är viktigt att landskapsregeringen fattar beslut som ger Ålands Radio och Tv förnuftiga verksamhetsvillkor. Detta kan ske genom en översyn av mediaskatten eller genom att landskapet avlyfter radion kostnader som finansieras genom landskapets budget.

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att fatta nödvändiga beslut som säkerställer public serviceverksamheten vid Ålands radio och TV.

 

 

 

 

Mariehamn den 17 april 2023

 

 

Camilla Gunell

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Nina Fellman