Ålands Radio och Tvs finansiering

Åtgärdsmotion MOT 5/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionärerna föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att fatta nödvändiga beslut som säkerställer public serviceverksamheten vid Ålands radio och TV.


Åtgärder

 • 2023-04-17

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands landskapsregering

  Dokument

 • 2023-04-19

  För kännedom

  Läs protokollet

 • 2023-04-26

  RemissdebattUtskottsarbete

  Läs protokollet

 • 2023-05-03

  Remissdebatt

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Finans- och näringsutskottet

 • 2023-05-03

  Remitterat

  Till: Finans- och näringsutskottet

 • 2023-10-31

  SlutbehandlatBeslut

  Förföll på grund av nyval