Åtgärdsmotion 5/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 5/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Stellan Egeland

2024-04-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av landskapslagen om fiske

 

 

Motivering

Den som idag bedriver fiske riskerar bl.a. icke fenklippt lax som bifångst.

 

Enligt den nu gällande EU-förordningen måste all icke fenklippt lax, oavsett om den är dödligt skadad, återutsättas i vattnet, något som är såväl omoraliskt som etiskt förkastligt.

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag/vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att till lagtinget inkomma med ett förslag till ändring av landskapslagen om fiske (1956:39) genom att avlägsna alla former av påföljder på grund av överträdelsens ringa art.

 

 

 

Mariehamn den 30 april 2024

 

 

Stellan Egeland

 

 

Marcus Måtar

 

 

Andreas Kanborg

 

 

Johan Lindström

 

 

Christian Wikström