Ändring av landskapslagen om fiske

Åtgärdsmotion MOT 5/2023-2024 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Motionärerna uppmanar landskapsregeringen att till lagtinget inkomma med ett förslag till ändring av landskapslagen om fiske (1956:39) genom att avlägsna alla former av påföljder på grund av överträdelsens ringa art.


Åtgärder