Åtgärdsmotion 6/2019-2020

Tillhör ärendet: Lån från Ålands Pensionsfond
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 6/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2020-04-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lån från Ålands Pensionsfond

 

 

 

Enligt LL om landskapet Ålands pensionsfond (ÅFS 71/95) är avsikten med fonden att trygga betalningen av framtida pensioner för dem som omfattas av landskapets pensionssystem samt att utjämna pensionsutgifterna för landskapet.

Marknadsvärdet av pensionsfonden enligt senaste bokslut (31.12.2018) var 429 614 716 euro, varav ränteinstrumentens andel var 205 557 431 euro. Ränteportföljens avkastning var -2,3%.

Enligt LL om landskapet Ålands pensionsfond (ÅFS 71/95) § 10 kan medel ur pensionsfonden lånas till landskapet.

Landskapets ekonomiska situation har dramatiskt förändrats på grund av Coronakrisen och landskapets egna medel torde inte klara av att hantera Ålands Budget 2021 med egna medel.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att skyndsamt på ett parlamentariskt sätt förankrar plan och villkor för att ta ett Coronalån från Ålands Pensionsfond.

 

 

 

 

Mariehamn den 23 april 2020

 

 

Stephan Toivonen