Åtgärdsmotion 6/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr  6/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-03-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Driftsprivatisering av besiktningsverksamheten

 

 

Motivering

Offentliga sektorn varken behöver eller ska satsa viktiga och knappa resurser på att driva besiktningsverkstad. En privatisering skulle utveckla det åländska näringslivet och dess företag i god kombination med ökad kundservice. I stället för att som idag upprätthålla ett offentligt monopol med uppenbar risk för skattesubvention av kostnads- och prisbilden. Lagstiftning och förordning finns i Finland och därför kan frågor kring opartiskhet, kompetens, övervakning, tillståndsförfarande, utrustningsbehov etc., lösas genom blankettlagstiftning. Ett offentligt monopol inom bilbesiktningsverksamheten bör inte vara en del av den offentliga kärnverksamheten. En privatisering skulle sålunda bidra till ett ökat fokus på välfärdskärnan och en harmonisering av den obalans som idag råder mellan den privata och offentliga sektorns relativa andelar av sysselsättningen. Reformen i sig skulle vara oproblematisk då fordonsmyndigheten istället tar på sig rollen som övervakande myndighet istället för en utövande sådan.

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i skyndsam ordning utreda och lagstifta om privatisering av besiktningsverksamheten.

 

 

 

Mariehamn den 18 mars 2022

 

 

John Holmberg