Åtgärdsmotion 6/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr   6/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2023-05-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reformera bostadstillägg för studerande

 

 

Motivering

För något år sedan ändrades lagstiftningen för bostadstillägg till studerande i riket så att den kopplades till inkomstgränserna i det allmänna bostadsbidraget. Det betyder att låga inkomster ger högre bostadsbidrag, och också att bostadsbidrag betalas under sommarmånaderna. Många studerande har bostäder på sina studieorter som de måste betala hyra för även under somrarna, trots att man kanske inte bor på studieorten utan sommarjobbar hemma. Så är det inte  på Åland.

Likaså är nivån på det åländska bostadstillägget för studerande betydligt lägre än i riket. Med den ändring i studiestödslagstiftningen som nu genomförs på Åland stiger bostadstillägget till högst 274 euro per månad.

Det finns även andra skillnader i förmånerna för studerande på Åland jämfört med riket, men ingen klar helhetsbild.

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att landskapsregeringen utreder möjligheten att förändra bostadstillägget för studerande så att det bli inkomstbaserat samt gör en jämförelse av stödformerna för åländska studerande och studerande i Finland med syfte att se till att åländska ungdomar har det minst lika bra som i riket.

 

 

 

Mariehamn den 2 maj 2023

 

 

Nina Fellman

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Camilla Gunell