Åtgärdsmotion 7/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 7/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2021-04-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förhandla om Ålands särställning i det kommande fastighetsskattesystemet

 

 

Motivering

Förändringen av fastighetsskatten 2017 drabbade många ålänningar då oproduktiv mark började uppvärderas till en nivå som inte står i relation till marknadsvärdet. Förändringen tar ingen hänsyn till Ålands unika förhållanden i form av markmiljöer eller jordförvärvsrätt. Ett reformarbete av fastighetsskattesystemet i Finland pågår och det är elementärt att det i processen tas hänsyn till bl.a. de ovan nämnda faktorer som påverkar de åländska fastigheternas marknadsvärde. Därför är det av stor vikt att förhandlingar på politisk nivå inleds med rikssidan i syfte att påverka reformprocessen i en riktning som tar hänsyn till för Åland viktiga delar och självstyrelsen.

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att inleda förhandlingar med berörda parter på rikssidan om Ålands särställning i det kommande fastighetsskattesystemet.

 

 

 

Mariehamn den 23 april 2021

 

 

John Holmberg