Åtgärdsmotion 9/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 9/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2020-04-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Extra barnbidrag till familjerna pga stängda skolor

 

 

Många barnfamiljer har stora kostnader i hemmen pga skolornas stängning och utebliven lunch och mellanmål som annars ges i skolan. För familjer med många barn samt en situation med en ökande arbetslöshet och företag som förlorat sin inkomst skulle en extra utbetalning av barnbidraget vara ett ytterst välkommet beslut. Systemet med barnbidrag är något som är etablerat och betalningskanalerna är färdiga. Det som krävs är ett beslut i Ålands landskapsregering om att stöda familjerna i krisen genom ett extra barnbidrag. Dessa pengar går i de flesta fall direkt ut i dagligvaruaffärerna och stärker därmed köpkraften hos familjerna.

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omgående utbetala ett extra barnbidrag till alla barnfamiljer.

 

 

 

Mariehamn den 27 april 2020

 

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

 

Jessy Eckerman

 

 

 

Nina Fellman