Extra barnbidrag till familjerna pga stängda skolor

Åtgärdsmotion MOT 9/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionärerna föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omgående utbetala ett extra barnbidrag till alla barnfamiljer.


Åtgärder