Budgetförslag 3a/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 3a/2020-2021

 

Datum

 

 

2021-03-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av förslaget till första tilläggsbudget för år 2021

 

 

 

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens komplettering av förslaget till första tillägg till budgeten för Åland under år 2021.

Landskapsregeringen föreslår att till första tilläggsbudgeten fogas
- ett tilläggsanslag för Ålands hälso- och sjukvård.

Tillägget föranleds av merutgifter i anledning av att landskapsregeringen avlämnar ett lagförslag om avvikande reglering i fråga om hälso- och sjukvårdens vårdgaranti.

I och med förslaget till första tilläggsbudget inklusive denna komplettering har hittills under år 2021 budgeterats anslag och inkomster i budgetens olika avsnitt enligt nedanstående fördelning.

 

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande komplettering av förslaget till första tillägg till budgeten för år 2021.

 

 

Mariehamn den 12 mars 2021

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Minister

 

 

Roger Höglund

 

__________________

 

 

 


Sifferstaten i dess helhet med detta kompletteringsförslags ändringar:

Anslag

Inkomster

 tb 2021

 tb 2021

VERKSAMHET

Avdelning 4

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

-166 000

140 000

400

Allmän förvaltning

-166 000

140 000

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-166 000

140 000

Avdelning 5

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

0

0

540

Ålands museum

0

0

54000

Ålands museum

0

0

80-88

Myndigheter samt fristående enheter

-195 000

0

840

Ålands hälso- och sjukvård

-10 000

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-10 000

0

871

Rederiverksamhet

-185 000

0

87100

Rederienheten, verksamhet (R)

-185 000

0

Verksamhet sammanlagt

-361 000

140 000

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 5

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-70 000

0

502

Studiestöd

-70 000

0

50200

Studiestöd (F)

-70 000

0

Avdelning 6

600

Näringsavdelningens förvaltningsområde

-300 000

0

610

Näringslivets främjande

-300 000

0

61000

Näringslivets främjande (R)

-300 000

0

Avdelning 7

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

0

0

747

Övrig trafik

0

0

74700

Understöd för övrig trafik

0

0

Överföringar sammanlagt

-370 000

0

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån

och finansiella poster

0

707 000

890

Skatter och inkomster av skattenatur

0

707 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

707 000

892

Finansiella poster

0

0

89230

Landskapets fastighetsverk

0

0

Skattefinansiering, finansiella poster och resultat-

räkningsposter sammanlagt

0

707 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-731 000

847 000


 

Detaljmotivering - Verksamhet

8 Myndigheter samt fristående enheter

840 Ålands hälso- och sjukvård

84000 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

Organisation: 840 ÅHS    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Förslag tb 1 2021

Verksamhetens intäkter

13 740 264

8 108 000

 

Verksamhetens kostnader

-98 458 939

-99 127 000

-10 000

Verksamhetsbidrag

-84 718 675

-91 019 000

-10 000

Finansiella intäkter och kostnader

-6 004

23 000

 

Årsbidrag

-84 724 679

-90 996 000

-10 000

Avskrivningar enligt plan

-1 679 115

-1 810 000

 

Räkenskapsperiodens under- eller överskott

-86 403 794

-92 806 000

-10 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 10.000 euro.

Utgifter

Landskapsregeringen föreslår genom ett lagförslag att landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård kompletteras med bestämmelser om hur den åländska vårdgarantin ska kunna hanteras under exceptionella förhållanden. Med tanke på den nu pågående Covid-19 epidemin och den belastning den kan påföra Ålands hälso- och sjukvård som en konsekvens av ändrade tidsfrister i vårdgarantin föreslås att ett anslag om 10.000 euro upptas. Avsikten är att lagändringen kan sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 


 

Bilaga

Förslaget till första tilläggsbudget i dess helhet med detta kompletteringsförslags ändringar: