Förslag till första tilläggsbudget för år 2021

Budgetförslag BF 3/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till första tillägg till budgeten för Åland under år 2021.
I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås tilläggsanslag och ändringar i fullmaktsskrivningar av mer brådskande natur. I förslaget ingår bland annat en omfördelning av fastighetsverkets investeringsfullmakt för att möjliggöra en höjning av totalbeloppet för investeringsfullmakten för Bomarsunds besökscenter. Om byggnadsarbetena kan inledas senast i slutet av mars 2021 planeras ett färdigställande och invigning av byggnaden till den 9 juni 2022. Byggnadstiden är beräknad till 54 veckor varefter utställningen och innehållet i besökscentret kan färdigställas.
Landskapsregeringen föreslår ett tilläggsanslag för destinationsmarknadsföring i syfte att stärka kundernas förtroende för säkert resande och för att lyfta Åland som attraktivt inrikes resmål.
I förslaget ingår även tilläggsanslag för att underlätta för studier under sommarmånaderna.

Åtgärder