Budgetmotion 1/2022-2023

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Budgetmotion

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   1/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom

2023-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ingen fullmakt för 15-årig totalentreprenad

 

Den avgående regeringens sista budget är politiskt sett en transportsträcka tills nästa regering hunnit ta vid. Därför bör budgeten inte innehålla en fullmakt för upphandling av en 15-årig totalentreprenad på norra linjen med begagnat fossildrivet tonnage.

 

Den kommande regeringen bör ha fria möjlighet att ta ett framtidsinriktat och nytt grepp om skärgårdstrafiken för att minska klimatutsläppen och säkra en modern trafik. Bland annat bör regeringen uppfylla sina löften och snarast återkomma till lagtinget med en konkret omställningsplan för skärgårdstrafiken – inklusive investeringsplan – där det tydligt framgår hur skärgårdstrafiken ska bli fossilfri.

 

Den kommande regeringen bör också på allvar utvärdera om det är tidsenligt, kostnadseffektivt och vettigt att fortsätta med totalentreprenader överhuvudtaget, eller om det vore smartare och billigare att landskapet i stället ägde fartygen och lade dem på driftentreprenad.

 

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 75010 Upphandling av sjötrafik

Ändring av anslag: Fullmakten stryks

Momentmotivering:

Följande text stryks:

”Fullmakt

Avtalen för Norra linjen och Jurmolinjen går ut 31.8.2025 och kan inte förlängas ytterligare. Föreslås att linjerna upphandlas under året, varför en anhållan om fullmakt om 45 miljoner euro föreslås. För norra lin-jens del (40 miljoner euro) baserar sig summan på antaganden om vad en totalentreprenad för 15 år kostar med en färja som är byggd år 2012 eller senare. Transportkapaciteten ska motsvara minst 50 personbilar. För Jur-molinjens del (5 miljoner euro) baserar sig summan på antaganden om vad en upphandling för 4+1+1 år kostar och med en transportkapacitet motsva-rande minst den samma som år 2023.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2023

 

 

 

Alfons Röblom