Budgetmotion 10/2017-2018

Penningautomatmedel

Tillhör ärendet: Penningautomatmedel
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 10/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom

2017-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Penningautomatmedel (R)

 

Det har genom laga kraft vunnen dom framkommit att enskilda företag och företagare har drabbats hårt ekonomiskt av spel som inte bör anses uppfylla de krav landskapet Åland skall ha beträffande ansvarsfullt spel. Landskapet har brustit i sin kontroll och uppsikt av verksamheten inom Ålands Penningautomatförening på ett sådant sätt att de som drabbats bör ersättas med de medel som kommit landskapet till del genom influtna penningautomatmedel.

 

Vi önskar inte peka ut någon enskild som ansvarig för det inträffade utan anser att frågan är om landskapets ansvar för ansvarsfullt spel och som gör att trovärdigheten för bedrivna spel inom Ålands Penningautomatförening kan ha ett högt anseende. Enligt det som har framkommit borde beloppet jämte räntor som drabbat olika företag och företagare uppgå till ca 1 000 000€.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 35000 Penningautomatmedel (R)

Ändring av anslag: Ökas med 1 000 000€

Följande text läggs till motiveringen under anslaget: "Av anslaget under momentet reserveras 1 000 000€ att användas så att alla som konstaterats att ha drabbats av spel som inte uppfyller de krav som bör ställas på ett ansvarsfullt spel via Ålands Penningautomatförening skall ersättas för uppkommen och konstaterad skada."

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2017

 

 

 

Bert Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund

 

 

Lars Häggblom