Budgetmotion 11/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 11/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson

2016-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Omvandla Handels till ett ekonomiprogram vid Ålands Lyceum

 

Programmet i företagsekonomi vid Ålands gymnasium, det tidigare handelsläroverket, har under en längre tid lidit av ett försämrat anseende och upplevts ha brister som drabbar de elever som valt att studera där. Höjda utbildningskrav på arbetsmarknaden har över tid gjort att en gymnasieexamen i företagsekonomi inte längre räcker lika långt för att få ett jobb efter avklarade studier. För fortsatta studier på högskolenivå i Sverige krävs dessutom kompletterande studier utöver de obligatoriska kurser som ingår i programmet.

I syfte att höja utbildningens status och effektivisera gymnasieutbildningen borde programmet omarbetas och organiseras tillsammans med de övriga allmänbildande inriktningarna vid Åland Lyceum så att programmet framöver ger allmän högskolebehörighet. Det kunde även öppna intressanta möjligheter för övriga studerande vid Ålands Lyceum att genom tillvalskurser fördjupa sig i företagsekonomi.

 

 

FÖRSLAG   

Rubrik i den allmänna motiveringen: Utbildnings- och kulturpolitik, Gymnasienivån och vuxenutbildningen

Sida:27

Följande text läggs till: ”Under året klarlägger regeringen eventuella möjligheter och konsekvenser av att omarbeta  gymansieprogrammet i företagsekonomi till en allmänbildande inriktning vid Åland Lyceum som ger allmän högskolebehörighet.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 8 november 2016

 

 

 

Axel Jonsson

 

 

 

Brage Eklund