Budgetmotion 11/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 11/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Stefan Toivonen

2015-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Minskning av inkomst från Ålands Penningautomatförening

 

 

 

I Förslag till budget för landskapet Åland 2016 föreslås en inkomst on 20 800 000 euro från Ålands Penningautomatförening.

Årsresultatet under de senaste fem åren för Penningautomatföreningen har i medeltal varit 3 – 30 miljoner, men i medeltal 20 miljoner.

Mot bakgrund av de stora svängningarna och att resultatet i medeltal varit bara 20 miljoner finner jag att uttaget är för stort och överoptimistiskt.

Ett realistiskt uttag kunde vara 70% av den långsiktiga vinsten eller 14 miljoner euro.

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag

 

att anslaget under moment 89 250 Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet sänks till 14 000 000 euro.        

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2015

 

 

Stefan Toivonen