Budgetmotion 11/2019-2020

Kompensation till kommunerna

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr      /2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2020-05-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kompensation till kommunerna

 

Från den allmänna motiveringen kan vi läsa att det kan uppstå ett lånebehov för landskapet under hösten. Mot bakgrund av detta ter det sig inte förnuftigt att kompensera kommunerna med 3.500.000 euro för att sedan ta ett lån för att finansiera detta. Kompensationen om 3.500.000 euro bör därför strykas.

 

Istället kunde landskapsregeringen i betänkandet uppmanas att stöda företagen med minst motsvarande summa i exempelvis omställningsstöd enligt svensk modell.

 

FÖRSLAG:

 

Moment: Överföringar 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF)

Ändring av anslag: Sänks med 3.500.000 euro

Momentmotivering: Att första stycket under rubriken "Utgifter" utgår.

 

 

Mariehamn den 8 maj 2020

 

 

 

Stephan Toivonen