Budgetmotion 12/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 12/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av konsumtionsutgifterna

 

 

Konsumtionsutgifterna i budgetförslaget för 2014 föreslås öka med nästan 4 miljoner euro jämfört med budget för 2013. Som en del av den föreslagna ökningen av konsumtionsutgifterna så föreslås lönekostnaderna öka med 1 miljon euro.

     Det är svårt att motivera en konsumtionsutgiftsökning om 2 % samtidigt som landskapsregeringen anger att personalstyrkan ska minska med ca 20 personer och samtidigt som löneförhandlingarna i landet tyder på att löneökningarna blir låga år 2014. Medelpriset för bränsle beräknas också vara betydligt lägre år 2014 jämfört med budget år 2013 vilket skulle stöda en lägre budgetering av konsumtionsutgifterna. Det är inte heller korrekt att landskapsregeringen ökar sina utgifter på föreslaget sätt samtidigt som landskapsregeringen kräver att kommunerna ska spara. Landskapsregeringen avser att slopa den lagstadgade indexjusteringen av landskapsandelarna vilket leder till skatte- och avgiftshöjningar för ålänningarna.

     Vi föreslår att konsumtionsutgiftsökningen minskas med 2 miljoner euro. Denna minskning ska korrigeras i budgetens detaljmotivering senast i första tilläggsbudget.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att i den allmänna motiveringen på sidan 10 görs en korrigering i tabellen så att konsumtionsutgifterna 2014 anges till 192 658 000 euro och att posten "-varav övriga utgifter" anges till 164 321 000 euro.

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Mats Perämaa

 

 

Viveka Eriksson

 

 

 

 

Tony Asumaa

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren