Budgetmotion 12/2014-2015

Tillhör ärendet: Samordning av socialservicen
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 12/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Samordning av socialservicen, tillägg till allmänna motiveringen

 

Undertecknade känner en stor oro över det underlag till grund för regeringens ställningstagande att slutligen välja ett tvingande kommunalförbund som organisationsmodell för samordning av den sociala servicen. Riskerna för inbyggda konflikter, bristande insyn och engagemang från medlemskommunerna, samt svårighet att uppnå ekonomisk styrning och kontroll är väl kända från tidigare kommunalförbund, vilket inte tycks ha beaktats av regeringen. Dessutom klingar ett tvingande kommunalförbund illa i förhållande till principen om kommunalt självstyre.

     De berörda verksamheterna på det sociala området har redan idag omfattande beröringspunkter med hälso- och sjukvården varför ÅHS kunde ge positiva synergieffekter för både samhällsekonomin och brukarna. Eftersom hälso- och sjukvården ligger inom regeringens ansvarsområde, bör därför alternativet att även överta ansvaret för berörda delar av den sociala servicen utredas.

 

att det tredje stycket under rubriken ”Utveckling och omstrukturering av den kommunala serviceproduktionen” under rubriken ”Samhällsservicereformen” i den allmänna motiveringen, sid. 17,  ges följande tillägg: ”Regeringen utreder i komparativt syfte en organisationsmodell där berörda delar av den sociala servicen överförs till regeringens ansvarsområde.”

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Brage Eklund

Axel Jonsson

 

 

 

 

Anders Eriksson