Budgetmotion 1/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 1/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2016-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Övriga finansinvesteringar (R)

 

I Förslag till budget för landskapet Åland 2017 föreslås ett anslag om 800.000 för Övriga finansinvesteringar.

 

För närvarande utreder landskapet hur denna åtgärd ska hanteras ur ett statsstödsperspektiv.

 

Efter att denna möjlighet har klarlagts kan landskapet återkomma i en till-äggsbudget.

 

 

 

FÖRSLAG

Moment: 934000 Övriga finansinvesteringar (sid 146)

Ändring av anslag: Anslaget stryks helt och hållet.

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2016

 

 

 

Stephan Toivonen