Budgetmotion 1/2018-2019

Många broar till framtiden

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 1/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Många broar till framtiden

 

Landskapsregeringen har några former av stöd för energieffektivisering och klimatvänliga åtgärder. Dessa bör dock sammantaget täcka så många former som möjligt av förnyelsebar energiproduktion.

 

 

FÖRSLAG

      

Rubrik i den allmänna motiveringen: Broar till framtiden, sid 6

Motiveringen: Följande text läggs till i det tredje stycket efter sol och vind: ”,vatten, luft, jord och biomassa”.

 

 

 

     Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

     Stephan Toivonen